WWF-Türkiye Kimdir, Ne Yapar?

“Ülkemizin havasını, suyunu ve toprağını, canlı yaşamıyla birlikte korumaya çalışıyoruz.”

42 yıl önce çıktığımız doğa koruma yolunda bugün WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak yürüyoruz. 14.000’den fazla üyemiz, 600.000’den fazla destekçimiz ve 70 yeşil ofisimizden güç alıyoruz. Dünya genelinde 5 milyonu aşkın destekçiye sahip ve 100’den fazla ülkede etkin bir kurumsal ağın bir parçasıyız. Çalışmalarımızı bilimsel, tarafsız, çok kültürlü ve iyimser bir vizyonla sürdürüyoruz.

6 temel çalışma alanımız var:
1. Yaban Hayatı: Başta deniz kaplumbağaları olmak üzere ülkemizdeki öncelikli türlerin doğal yaşam alanlarında varlığını sürdürmesine yardımcı oluyoruz.
2. Denizler: Türkiye’deki deniz koruma alanlarını geliştirirken, küçük ölçekli balıkçılığı destekliyor ve denizlerimizin plastikten arındırılması için çalışıyoruz.
3. Ormanlar: Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği için Akdeniz ormanlarını iklim değişikliğine hazırlıyoruz.
4. Tatlı Su: Büyük Menderes ve öncelikli havzalarda doğa ve insan için yeterli ve temiz su kaynakları için çalışıyoruz.
5. İklim ve Enerji: Türkiye’de düşük karbonlu hayata geçişi destekliyoruz.
6. Sürdürülebilir Gıda ve Tarım: Tarımda teknolojiyi etkin kullanarak doğa ve insan için sürdürülebilir gıda üretimini hedefliyoruz.

2018’i ‘Tek Kullanımlık Plastik İle Mücadele Yılı’ ilan ettik!

Türkiye’de tek kullanımlık plastik atığının azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması için çalışmaya başladık. Doğamızın ve denizlerimizin plastik atıklarda boğulmasına engel olmak istiyoruz.

Doğamızı, denizlerimizi, biyolojik çeşitliliğimizi, temiz havamızı ve suyumuzu korumak birlikte mümkün!

Denizlerimizin balık dolup taştığı,
akarsularımızın coşkuyla aktığı,
ormanlarımızın yeşilde doyduğu,
kuşlarımızın mutlulukla uçtuğu,
toprağımızın bereketle dolduğu,
havamızın mis gibi koktuğu,
...ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı
bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz.